Zarząd

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest Pan Marcin Jacek Guryniuk

Pan Marcin Jacek Guryniuk jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Prawa i Administracji. Ukończył również studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie o kierunku: Rachunkowość zarządcza i controlling. Obecnie jest również członkiem Rady Nadzorczej Spółki zaufania publicznego Krezus S.A. Od grudnia 2014 r. do października 2016 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki H. Ceglelskl – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. w Poznaniu, a także od lipca 2011 r. do kwietnia 2017 r., Prezesa Zarządu Spółki Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o. w Katowicach. W okresie czerwiec 2010 – lipiec 2011 był Liderem Projektów w Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. w Katowicach. W okresie wrzesień 2006 – maj 2010 obejmował stanowisko Dyrektora Biura ds. Nadzoru Właścicielskiego i Obsługi Korporacyjnej Impexmetal S.A., oraz stanowisko Prokurenta w spółce Impexmetal S.A. W latach 2006 – 2010 był Dyrektorem Operacyjnym Boryszew S.A., a w latach 2005 – 2006 Zastępcą Dyrektora Biura ds. Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego Korporacji Polskie Stocznie S.A. Sprawował również stanowisko specjalisty w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego I w Ministerstwie Skarbu Państwa. Posiada doświadczenie także jako prawnik w Kancelarii Prawniczej Radcy Prawnego.

Pan Marcin Jacek Guryniuk posiada wieloletnie doświadczenie jako Przewodniczący i Członek Rady Nadzorczej w takich spółkach jak Krezus S.A., H.Cegielski – Fabryki Pojazdów Szynowych Sp. z o.o., LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w Warszawie, FPW Lease Sp. z o.o. w Katowicach, Spółki Brasscco Inc. z siedzibą w Nowym Yorku, jako Dyrektor Generalny Spółki S & I S.A. z siedzibą w Saint Sulpice, Szwajcaria, Członek Rady Administracyjnej Metalexfrance S.A. z siedzibą w Paryżu, Sekretarz Rady Nadzorczej Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie, Walcowni Metali Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach,  Bolesław Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowinie, Izolacji Matizol S.A. z siedzibą w Gorlicach,  Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. z siedzibą w Katowicach, Przemysł Mięsny Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku, Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno” Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie, a także PHP „POLSKI TYTOŃ” S.A. z siedzibą w Radomiu.
Pan Marcin Jacek Guryniuk posiada: dyplom złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, wpis na listę kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych, certyfikat z seminarium „Sztuka negocjacji. Negocjacje w praktyce”, certyfikat z seminarium „Finanse dla menedżerów niefinansistów”, certyfikat z seminarium „Umowy leasingu w prawie podatkowym i rachunkowym”, certyfikat PRINCE2 Foundation – zarządzanie projektami oraz certyfikat Administratora Bezpieczeństwa Informacji.