Oferta

Na życzenie naszych Klientów:

1. Wykonujemy audyty gospodarcze, audyty informatyczne oraz analizy procesów bizesowych w przedsiębiorstach,

2. Świadczymy usługi doradztwa gospodarczego, którego celem jest optymalizacja procesów zarządczych,

3. Monitorujemy i koordynujemy prowadzenie projektów inwestycyjnych.

4. Wspieramy przedsiębiorców przy rozwiązywaniu probelmów zarządczych podczas prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej,

5. Opracowywujemy plany restrukturyzacji oraz wspieramy przedsiębiorstwa na etapie wdrażania tych programów.